top of page

Gear & Accessories

Public·8 members

Sostav Za Detstvo 12Giono získal lásku k prírode v detstve, keď pásol ovce počas prázdnin. Pochádzal z rodiny remeselníka. Svoje detstvo nestrávil v bohatstve, no bolo šťastné. Juhofrancúzska príroda, v ktorej sa väčšinou pohyboval, zostala zvečnená v jeho diele. Čo sa týka vzdelania, bol samouk, lebo musel odísť predčasne z lýcea, aby pomohol finančne rodičom. Zamestnal sa v banke. Jeho detstvo skončilo začiatkom prvej svetovej vojny, keď bol mobilizovaný ako 19-ročný a na fronte potom strávil viac ako štyri roky. V prvej svetovej vojne bol účastníkom bojov o Verdun, ktoré prežil ako jeden z jedenástich vojakov - pešiakov jeho kompánie. Hororové zážitky z vojny spodobnil v románe Le grand troupeau (Veľká črieda). Po vojne sa oženil s mladou učiteľkou Élise Maurin, s ktorou mal dve dcéry Aline a Sylvie a ktoré sa stali neskôr tiež spisovateľkami.[1] V roku 1932 bol vyznamenaný za zásluhy v boji v prvej svetovej vojne rytierskym krížom Ordre national de la Légion d'honneur .
Sostav Za Detstvo 12


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjinyurl.com%2F2u78rm&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3oFBzjzQ0N4VzYx_cmO1jK


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page